پیچ

انواع پیچ

شرکت میخ سازی یزد انواع پیچ فولادی را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید. شرکت میخ سازی یزد انواع پیچ فولادی را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید. شرکت میخ سازی یزد انواع پیچ فولادی را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید. 
1- پیچ ماشینی
2- پیچ آلن سر استوانه
3- پیچ خودکار
موارد کاربرد فنس در حصارکشی دور باغ، ملک خصوصی، زمین های ورزشی، حفاظ ساختمان جهت حفاظت از سقوط کارگران هنگام عملیات های ساختمانی، قفس برای حیوانات فرودگاه ها، مراکز نظامی، مراکز صنعتی، راه آهن، استخر می باشد و جدول زیر نشانگر ارتفاع توری و فاصله بین پایه های حصارکشی در اماکن مختلف می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.