مفتول ساختمانی

انواع مفتول ساختمانی

شرکت میخ سازی یزد انواع مفتول را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید. شرکت میخ سازی یزد انواع مفتول را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید. شرکت میخ سازی یزد انواع مفتول را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید.
1. مفتول کشیده شده
2. مفتول آنیل شده
3. مفتول قطع شده
مشخصات فنی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.