مفتول صنعتی

مفتول صنعتی

شرکت میخ سازی یزد انواع مفتول را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید. شرکت میخ سازی یزد انواع مفتول را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید. شرکت میخ سازی یزد انواع مفتول را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می نماید.
1. مفتول کشیده شده
2. مفتول آنیل شده
3. مفتول قطع شده
موارد کاربرد مفتول صنعتی در حصارکشی دور باغ، ملک خصوصی، زمین های ورزشی، حفاظ ساختمان جهت حفاظت از سقوط کارگران هنگام عملیات های ساختمانی، قفس برای حیوانات فرودگاه ها، مراکز نظامی، مراکز صنعتی، راه آهن، استخر می باشد و جدول زیر نشانگر ارتفاع توری و فاصله بین پایه های حصارکشی در اماکن مختلف می باشد.
مشخصات فنی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.